Arabiska för sopor

kunaasa
ﻛُﻨَﺎﺳَﺔ
sopor – femininum singular

Det arabiska ordet för sopor uttalas kunaasa och skrivs ﻛُﻨَﺎﺳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sopor består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sopor

Alla bokstäver i sopor

ﻛُﻨَﺎﺳَﺔ
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
kaf
k
nun
n
alef
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sopor består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛُﻨَﺎﺳَﺔ och uttalas kunaasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sopor

fu3aala blir kunaasa

Vi har sett att det arabiska ordet för sopor skrivs ﻛُﻨَﺎﺳَﺔ och uttalas kunaasa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aala och ordets rotbokstäver är k, n och s, blir ordet kunaasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sopor