Arabiska för kontinent

qaarra
ﻗَﺎﺭَّﺓ
kontinent – femininum singular

Det arabiska ordet för kontinent uttalas qaarra och skrivs ﻗَﺎﺭَّﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontinent består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontinent

Alla bokstäver i kontinent

ﻗَﺎﺭَّﺓ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
qaf
q
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kontinent består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺭَّﺓ och uttalas qaarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver