Arabiska för erbjuda, presentera

qaddama
ﻗَﺪَّﻡَ
erbjuda, presentera – dåtid han
yuqaddimu
ﻳُﻘَﺪِّﻡُ
erbjuda, presentera – nutid han

Det arabiska verbet för att erbjuda, presentera skrivs ﻗَﺪَّﻡَ och uttalas qaddama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺪِّﻡُ och uttalas yuqaddimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet erbjuda, presentera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet erbjuda, presentera består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med erbjuda, presentera

Alla bokstäver i erbjuda, presentera

ﻗَﺪَّﻡَ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för erbjuda, presentera består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺪَّﻡَ och uttalas qaddama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för erbjuda, presentera

fa33ala blir qaddama

Vi har sett att det arabiska ordet för erbjuda, presentera skrivs ﻗَﺪَّﻡَ och uttalas qaddama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet qaddama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som erbjuda, presentera

Böjningsformer av erbjuda, presentera

dåtid
nutid
han
qaddama
ﻗَﺪَّﻡَ
han - dåtid
yuqaddimu
ﻳُﻘَﺪِّﻡُ
han - nutid
hon
qaddamat
ﻗَﺪَّﻣَﺖ
hon - dåtid
tuqaddimu
ﺗُﻘَﺪِّﻡُ
hon - nutid
jag
qaddamtu
ﻗَﺪَّﻣﺖُ
jag - dåtid
'uqaddimu
ﺃُﻗَﺪِّﻡُ
jag - nutid