Arabiska för beslut

qaraar
ﻗَﺮَﺍﺭ
beslut – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beslut uttalas qaraar och skrivs ﻗَﺮَﺍﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns beslut i:

qaraaraat
ﻗَﺮَﺍﺭَﺍﺕ
beslut – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet beslut

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beslut består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beslut

Alla bokstäver i beslut

ﻗَﺮَﺍﺭ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺮ
 
qaf
q
ra
r
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för beslut består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَﺍﺭ och uttalas qaraar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver