Arabiska för svepas in, täcka sig

iltaHafa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
svepas in, täcka sig – dåtid han
yaltaHifu
ﻳَﻠﺘَﺤِﻒُ
svepas in, täcka sig – nutid han

Det arabiska verbet för att svepas in, täcka sig skrivs ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ och uttalas iltaHafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﺘَﺤِﻒُ och uttalas yaltaHifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svepas in, täcka sig består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svepas in, täcka sig

Alla bokstäver i svepas in, täcka sig

ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
ﻟـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻒ
 
ﻟـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻒ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
lam
l
ta
t
Ha
H
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för svepas in, täcka sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ och uttalas iltaHafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svepas in, täcka sig

ifta3ala blir iltaHafa

Vi har sett att det arabiska ordet för svepas in, täcka sig skrivs ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ och uttalas iltaHafa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är l, H och f, blir ordet iltaHafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svepas in, täcka sig

Böjningsformer av svepas in, täcka sig

dåtid
nutid
han
iltaHafa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
han - dåtid
yaltaHifu
ﻳَﻠﺘَﺤِﻒُ
han - nutid
hon
iltaHafat
ﺍِﻟﺘَﺤَﻔَﺖ
hon - dåtid
taltaHifu
ﺗَﻠﺘَﺤِﻒُ
hon - nutid
jag
iltaHaftu
ﺍِﻟﺘَﺤَﻔﺖُ
jag - dåtid
'altaHifu
ﺃَﻟﺘَﺤِﻒُ
jag - nutid