Arabiska för barberare, frisör

Hallaaq
ﺣَﻠَّﺎﻕ
barberare, frisör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för barberare, frisör uttalas Hallaaq och skrivs ﺣَﻠَّﺎﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns barberare, frisör i:

Hallaaquuna
ﺣَﻠَّﺎﻗُﻮﻥَ
barberare, frisör – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet barberare, frisör består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med barberare, frisör

Alla bokstäver i barberare, frisör

ﺣَﻠَّﺎﻕ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
lam
l
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för barberare, frisör består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻠَّﺎﻕ och uttalas Hallaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för barberare, frisör

fa33aal blir Hallaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för barberare, frisör skrivs ﺣَﻠَّﺎﻕ och uttalas Hallaaq. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är H, l och q, blir ordet Hallaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som barberare, frisör