Arabiska för flygande

muHalliq
ﻣُﺤَﻠِّﻖ
flygande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flygande uttalas muHalliq och skrivs ﻣُﺤَﻠِّﻖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet flygande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flygande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flygande

Alla bokstäver i flygande

ﻣُﺤَﻠِّﻖ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
Ha
H
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för flygande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﻠِّﻖ och uttalas muHalliq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flygande

mufa33il blir muHalliq

Vi har sett att det arabiska ordet för flygande skrivs ﻣُﺤَﻠِّﻖ och uttalas muHalliq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är H, l och q, blir ordet muHalliq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flygande