Arabiska för örhänge

Halaq
ﺣَﻠَﻖ
örhänge – maskulinum singular

Det arabiska ordet för örhänge uttalas Halaq och skrivs ﺣَﻠَﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns örhänge i:

Hulqaan
ﺣُﻠﻘَﺎﻥ
örhänge – maskulinum plural
Kategori: smycken
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet örhänge består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med örhänge

Alla bokstäver i örhänge

ﺣَﻠَﻖ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för örhänge består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻠَﻖ och uttalas Halaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för örhänge

fa3al blir Halaq

Vi har sett att det arabiska ordet för örhänge skrivs ﺣَﻠَﻖ och uttalas Halaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, l och q, blir ordet Halaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som örhänge