Arabiska för avsnitt, cirkel, länk

Halaqa
ﺣَﻠَﻘَﺔ
avsnitt, cirkel, länk – femininum singular

Det arabiska ordet för avsnitt, cirkel, länk uttalas Halaqa och skrivs ﺣَﻠَﻘَﺔ.

Förutom grundformen finns avsnitt, cirkel, länk i:

Halaqaat
ﺣَﻠَﻘَﺎﺕ
avsnitt, cirkel, länk – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsnitt, cirkel, länk består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsnitt, cirkel, länk

Alla bokstäver i avsnitt, cirkel, länk

ﺣَﻠَﻘَﺔ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ha
H
lam
l
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avsnitt, cirkel, länk består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻠَﻘَﺔ och uttalas Halaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsnitt, cirkel, länk

fa3ala blir Halaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för avsnitt, cirkel, länk skrivs ﺣَﻠَﻘَﺔ och uttalas Halaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, l och q, blir ordet Halaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsnitt, cirkel, länk