Arabiska för omge

Hallaqa
ﺣَﻠَّﻖَ
omge – dåtid han
yuHalliqu
ﻳُﺤَﻠِّﻖُ
omge – nutid han

Det arabiska verbet för att omge skrivs ﺣَﻠَّﻖَ och uttalas Hallaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻠِّﻖُ och uttalas yuHalliqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet omge

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omge består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omge

Alla bokstäver i omge

ﺣَﻠَّﻖَ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för omge består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻠَّﻖَ och uttalas Hallaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omge

fa33ala blir Hallaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för omge skrivs ﺣَﻠَّﻖَ och uttalas Hallaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, l och q, blir ordet Hallaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omge

Böjningsformer av omge

dåtid
nutid
han
Hallaqa
ﺣَﻠَّﻖَ
han - dåtid
yuHalliqu
ﻳُﺤَﻠِّﻖُ
han - nutid
hon
Hallaqat
ﺣَﻠَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tuHalliqu
ﺗُﺤَﻠِّﻖُ
hon - nutid
jag
Hallaqtu
ﺣَﻠَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'uHalliqu
ﺃُﺣَﻠِّﻖُ
jag - nutid