Arabiska för benägenhet, lutning, väljvilja

Saghw
ﺻَﻐﻮ
benägenhet, lutning, väljvilja – maskulinum singular

Det arabiska ordet för benägenhet, lutning, väljvilja uttalas Saghw och skrivs ﺻَﻐﻮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet benägenhet, lutning, väljvilja består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ghayn som skrivs och uttalas gh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med benägenhet, lutning, väljvilja

Alla bokstäver i benägenhet, lutning, väljvilja

ﺻَﻐﻮ
ﺻـ
ـﻐـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﻐـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
 
Sad
S
ghayn
gh
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för benägenhet, lutning, väljvilja består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻐﻮ och uttalas Saghw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver