Arabiska för individuell, personlig

shakhSiyy
ﺷَﺨﺼِﻲّ
individuell, personlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för individuell, personlig uttalas shakhSiyy och skrivs ﺷَﺨﺼِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns individuell, personlig i:

shakhSiyya
ﺷَﺨﺼِﻴَّﺔ
individuell, personlig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet individuell, personlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet individuell, personlig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kha som skrivs och uttalas kh och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med individuell, personlig

Alla bokstäver i individuell, personlig

ﺷَﺨﺼِﻲّ
ﺷـ
ـﺨـ
ـﺼـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺨـ
ـﺼـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
kha
kh
Sad
S
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för individuell, personlig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﺨﺼِﻲّ och uttalas shakhSiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver