Arabiska för respekt

iHtiraam
ﺍِﺣﺘِﺮَﺍﻡ
respekt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för respekt uttalas iHtiraam och skrivs ﺍِﺣﺘِﺮَﺍﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet respekt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet respekt består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med respekt

Alla bokstäver i respekt

ﺍِﺣﺘِﺮَﺍﻡ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
Ha
H
ta
t
ra
r
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för respekt består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘِﺮَﺍﻡ och uttalas iHtiraam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för respekt

ifti3aal blir iHtiraam

Vi har sett att det arabiska ordet för respekt skrivs ﺍِﺣﺘِﺮَﺍﻡ och uttalas iHtiraam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är H, r och m, blir ordet iHtiraam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som respekt