Arabiska för förbud

taHriim
ﺗَﺤﺮِﻳﻢ
förbud – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbud uttalas taHriim och skrivs ﺗَﺤﺮِﻳﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbud består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbud

Alla bokstäver i förbud

ﺗَﺤﺮِﻳﻢ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
Ha
H
ra
r
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förbud består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﺮِﻳﻢ och uttalas taHriim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbud

taf3iil blir taHriim

Vi har sett att det arabiska ordet för förbud skrivs ﺗَﺤﺮِﻳﻢ och uttalas taHriim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är H, r och m, blir ordet taHriim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbud