Arabiska för värdig

jadiir
ﺟَﺪِﻳﺮ
värdig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för värdig uttalas jadiir och skrivs ﺟَﺪِﻳﺮ.

Förutom grundformen finns värdig i:

jadiira
ﺟَﺪِﻳﺮَﺓ
värdig – femininum singular
jadiiraat
ﺟَﺪِﻳﺮَﺍﺕ
värdig – femininum plural
jadiiruuna
ﺟَﺪِﻳﺮُﻭﻥَ
värdig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet värdig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet värdig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med värdig

Alla bokstäver i värdig

ﺟَﺪِﻳﺮ
ﺟـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
jim
j
dal
d
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för värdig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺪِﻳﺮ och uttalas jadiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för värdig

fa3iil blir jadiir

Vi har sett att det arabiska ordet för värdig skrivs ﺟَﺪِﻳﺮ och uttalas jadiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är j, d och r, blir ordet jadiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som värdig