Arabiska för oberäknelig, vandrande

shaarid
ﺷَﺎﺭِﺩ
oberäknelig, vandrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oberäknelig, vandrande uttalas shaarid och skrivs ﺷَﺎﺭِﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oberäknelig, vandrande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oberäknelig, vandrande

Alla bokstäver i oberäknelig, vandrande

ﺷَﺎﺭِﺩ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺪ
 
shin
sh
alef
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för oberäknelig, vandrande består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺭِﺩ och uttalas shaarid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver