Arabiska för fördriven, hemlös

shariid
ﺷَﺮِﻳﺪ
fördriven, hemlös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fördriven, hemlös uttalas shariid och skrivs ﺷَﺮِﻳﺪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördriven, hemlös består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördriven, hemlös

Alla bokstäver i fördriven, hemlös

ﺷَﺮِﻳﺪ
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
shin
sh
ra
r
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för fördriven, hemlös består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮِﻳﺪ och uttalas shariid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver