Arabiska för ströva

sharada
ﺷَﺮَﺩَ
ströva – dåtid han
yashridu
ﻳَﺸﺮِﺩُ
ströva – nutid han

Det arabiska verbet för att ströva skrivs ﺷَﺮَﺩَ och uttalas sharada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺮِﺩُ och uttalas yashridu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ströva består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ströva

Alla bokstäver i ströva

ﺷَﺮَﺩَ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺪ
 
shin
sh
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ströva består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺮَﺩَ och uttalas sharada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ströva

dåtid
nutid
han
sharada
ﺷَﺮَﺩَ
han - dåtid
yashridu
ﻳَﺸﺮِﺩُ
han - nutid
hon
sharadat
ﺷَﺮَﺩَﺕ
hon - dåtid
tashridu
ﺗَﺸﺮِﺩُ
hon - nutid
jag
sharadtu
ﺷَﺮَﺩﺕُ
jag - dåtid
'ashridu
ﺃَﺷﺮِﺩُ
jag - nutid