Arabiska för distraktion, kringflackande

sharuud
ﺷَﺮُﻭﺩ
distraktion, kringflackande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för distraktion, kringflackande uttalas sharuud och skrivs ﺷَﺮُﻭﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet distraktion, kringflackande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med distraktion, kringflackande

Alla bokstäver i distraktion, kringflackande

ﺷَﺮُﻭﺩ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﻮ
ـﺪ
 
shin
sh
ra
r
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för distraktion, kringflackande består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮُﻭﺩ och uttalas sharuud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver