Arabiska för avvikelse, egendomlighet

shaarida
ﺷَﺎﺭِﺩَﺓ
avvikelse, egendomlighet – femininum singular

Det arabiska ordet för avvikelse, egendomlighet uttalas shaarida och skrivs ﺷَﺎﺭِﺩَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avvikelse, egendomlighet i:

shiwaarid
ﺷِﻮَﺍﺭِﺩ
avvikelse, egendomlighet – femininum plural
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvikelse, egendomlighet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvikelse, egendomlighet

Alla bokstäver i avvikelse, egendomlighet

ﺷَﺎﺭِﺩَﺓ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺪ
ـﺔ
 
shin
sh
alef
ra
r
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avvikelse, egendomlighet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺭِﺩَﺓ och uttalas shaarida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver