Arabiska för vilja

'araada
ﺃَﺭَﺍﺩَ
vilja – dåtid han
yuriidu
ﻳُﺮِﻳﺪُ
vilja – nutid han

Det arabiska verbet för att vilja skrivs ﺃَﺭَﺍﺩَ och uttalas 'araada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮِﻳﺪُ och uttalas yuriidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vilja

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vilja består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vilja

Alla bokstäver i vilja

ﺃَﺭَﺍﺩَ
 
 
ـﺄ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺪ
 
alif hamza
'
ra
r
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för vilja består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺭَﺍﺩَ och uttalas 'araada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vilja

dåtid
nutid
han
'araada
ﺃَﺭَﺍﺩَ
han - dåtid
yuriidu
ﻳُﺮِﻳﺪُ
han - nutid
hon
'araadat
ﺃَﺭَﺍﺩَﺕ
hon - dåtid
turiidu
ﺗُﺮِﻳﺪُ
hon - nutid
jag
'aradtu
ﺃَﺭَﺩﺕُ
jag - dåtid
'uriidu
ﺃُﺭِﻳﺪُ
jag - nutid