Arabiska för deltagande, samarbete

ishtiraak
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻙ
deltagande, samarbete – maskulinum singular

Det arabiska ordet för deltagande, samarbete uttalas ishtiraak och skrivs ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻙ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns deltagande, samarbete i:

ishtiraakaat
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛَﺎﺕ
deltagande, samarbete – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet deltagande, samarbete består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med deltagande, samarbete

Alla bokstäver i deltagande, samarbete

ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻙ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
alef
shin
sh
ta
t
ra
r
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för deltagande, samarbete består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻙ och uttalas ishtiraak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver