Arabiska för socialism

ishtiraakiyya
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻴَّﺔ
socialism – femininum singular

Det arabiska ordet för socialism uttalas ishtiraakiyya och skrivs ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet socialism består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med socialism

Alla bokstäver i socialism

ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻴَّﺔ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
alef
shin
sh
ta
t
ra
r
alef
kaf
k
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för socialism består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻴَّﺔ och uttalas ishtiraakiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver