Arabiska för deltagare

mushaarik
ﻣُﺸَﺎﺭِﻙ
deltagare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för deltagare uttalas mushaarik och skrivs ﻣُﺸَﺎﺭِﻙ.

Förutom grundformen finns deltagare i:

mushaarikuuna
ﻣُﺸَﺎﺭِﻛُﻮﻥَ
deltagare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet deltagare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet deltagare består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med deltagare

Alla bokstäver i deltagare

ﻣُﺸَﺎﺭِﻙ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
shin
sh
alef
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för deltagare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸَﺎﺭِﻙ och uttalas mushaarik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver