Arabiska för delta

shaaraka
ﺷَﺎﺭَﻙَ
delta – dåtid han
yushaariku
ﻳُﺸَﺎﺭِﻙُ
delta – nutid han

Det arabiska verbet för att delta skrivs ﺷَﺎﺭَﻙَ och uttalas shaaraka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺎﺭِﻙُ och uttalas yushaariku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delta består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delta

Alla bokstäver i delta

ﺷَﺎﺭَﻙَ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
shin
sh
alef
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för delta består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺭَﻙَ och uttalas shaaraka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av delta

dåtid
nutid
han
shaaraka
ﺷَﺎﺭَﻙَ
han - dåtid
yushaariku
ﻳُﺸَﺎﺭِﻙُ
han - nutid
hon
shaarakat
ﺷَﺎﺭَﻛَﺖ
hon - dåtid
tushaariku
ﺗُﺸَﺎﺭِﻙُ
hon - nutid
jag
shaaraktu
ﺷَﺎﺭَﻛﺖُ
jag - dåtid
'ushaariku
ﺃُﺷَﺎﺭِﻙُ
jag - nutid