Arabiska för socialist

ishtiraakiyy
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻲّ
socialist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för socialist uttalas ishtiraakiyy och skrivs ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet socialist består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med socialist

Alla bokstäver i socialist

ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻲّ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻲ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alef
shin
sh
ta
t
ra
r
alef
kaf
k
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för socialist består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻲّ och uttalas ishtiraakiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver