Arabiska för exploatera

sakhkhara
ﺳَﺨَّﺮَ
exploatera – dåtid han
yusakhkhiru
ﻳُﺴَﺨِّﺮُ
exploatera – nutid han

Det arabiska verbet för att exploatera skrivs ﺳَﺨَّﺮَ och uttalas sakhkhara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺨِّﺮُ och uttalas yusakhkhiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exploatera består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exploatera

Alla bokstäver i exploatera

ﺳَﺨَّﺮَ
ﺳـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
sin
s
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för exploatera består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺨَّﺮَ och uttalas sakhkhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av exploatera

dåtid
nutid
han
sakhkhara
ﺳَﺨَّﺮَ
han - dåtid
yusakhkhiru
ﻳُﺴَﺨِّﺮُ
han - nutid
hon
sakhkharat
ﺳَﺨَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tusakhkhiru
ﺗُﺴَﺨِّﺮُ
hon - nutid
jag
sakhkhartu
ﺳَﺨَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'usakhkhiru
ﺃُﺳَﺨِّﺮُ
jag - nutid