Arabiska för sarkasm

sukhriyya
ﺳُﺨﺮِﻳَّﺔ
sarkasm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sarkasm uttalas sukhriyya och skrivs ﺳُﺨﺮِﻳَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sarkasm

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sarkasm består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sarkasm

Alla bokstäver i sarkasm

ﺳُﺨﺮِﻳَّﺔ
ﺳـ
ـﺨـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺨـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
sin
s
kha
kh
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sarkasm består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳُﺨﺮِﻳَّﺔ och uttalas sukhriyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver