Arabiska för blå

'azraq
ﺃَﺯﺭَﻕ
blå – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blå uttalas 'azraq och skrivs ﺃَﺯﺭَﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns blå i:

zarqaa'
ﺯَﺭﻗَﺎﺀ
blå – femininum singular
zarqaawaat
ﺯَﺭﻗَﺎﻭَﺍﺕ
blå – femininum plural
zurq
ﺯُﺭﻕ
blå – maskulinum plural
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Så används ordet blå

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blå består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blå

Alla bokstäver i blå

ﺃَﺯﺭَﻕ
 
 
ـﺄ
ـﺰ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
zayn
z
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för blå består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺯﺭَﻕ och uttalas 'azraq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blå

'af3al blir 'azraq

Vi har sett att det arabiska ordet för blå skrivs ﺃَﺯﺭَﻕ och uttalas 'azraq. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är z, r och q, blir ordet 'azraq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blå