Ringen ligger i ankans mage.

Den arabiska frasen Ringen ligger i ankans mage. uttalas alkhaatamu fii baTni albaTTati och skrivs ﺍَﻟﺨَﺎﺗَﻢُ ﻓِﻲ ﺑَﻄﻦِ ﺍَﻟﺒَﻄَّﺔِ

De arabiska orden i Ringen ligger i ankans mage.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Ringen ligger i ankans mage.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

ring

ﺍَﻟﺨَﺎﺗَﻢُ
Uttal: alkhaatamu
Svensk versättning: ring
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

mage

ﺑَﻄﻦِ
Uttal: baTni
Svensk versättning (av ordets grundform): mage
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av mage

ﺑَﻄﻦ
baTn
(singular, obestämd form, utan kasus)

anka

ﺍَﻟﺒَﻄَّﺔِ
Uttal: albaTTati
Svensk versättning (av ordets grundform): anka
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av anka

ﺑَﻄَّﺔ
baTTa
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.