Arabiska för planta, växt

nabaata
ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ
planta, växt – femininum singular

Det arabiska ordet för planta, växt uttalas nabaata och skrivs ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns planta, växt i:

nabaataat
ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺕ
planta, växt – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet planta, växt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet planta, växt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med planta, växt

Alla bokstäver i planta, växt

ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺔ
 
nun
n
beh
b
alef
ta
t
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för planta, växt består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ och uttalas nabaata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för planta, växt

fa3aala blir nabaata

Vi har sett att det arabiska ordet för planta, växt skrivs ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ och uttalas nabaata. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är n, b och t, blir ordet nabaata.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som planta, växt