Arabiska för plantera, så

nabbata
ﻧَﺒَّﺖَ
plantera, så – dåtid han
yunabbitu
ﻳُﻨَﺒِّﺖُ
plantera, så – nutid han

Det arabiska verbet för att plantera, så skrivs ﻧَﺒَّﺖَ och uttalas nabbata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺒِّﺖُ och uttalas yunabbitu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet plantera, så består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med plantera, så

Alla bokstäver i plantera, så

ﻧَﺒَّﺖَ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺖ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺖ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
nun
n
beh
b
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för plantera, så består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺒَّﺖَ och uttalas nabbata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för plantera, så

fa33ala blir nabbata

Vi har sett att det arabiska ordet för plantera, så skrivs ﻧَﺒَّﺖَ och uttalas nabbata. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, b och t, blir ordet nabbata.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som plantera, så

Böjningsformer av plantera, så

dåtid
nutid
han
nabbata
ﻧَﺒَّﺖَ
han - dåtid
yunabbitu
ﻳُﻨَﺒِّﺖُ
han - nutid
hon
nabbatat
ﻧَﺒَّﺘَﺖ
hon - dåtid
tunabbitu
ﺗُﻨَﺒِّﺖُ
hon - nutid
jag
nabbattu
ﻧَﺒَّﺖُّ
jag - dåtid
'unabbitu
ﺃُﻧَﺒِّﺖُ
jag - nutid