Arabiska för allmänhet

3alan
ﻋَﻠَﻦ
allmänhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för allmänhet uttalas 3alan och skrivs ﻋَﻠَﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet allmänhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allmänhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allmänhet

Alla bokstäver i allmänhet

ﻋَﻠَﻦ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ayn
3
lam
l
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för allmänhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﻦ och uttalas 3alan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för allmänhet

fa3al blir 3alan

Vi har sett att det arabiska ordet för allmänhet skrivs ﻋَﻠَﻦ och uttalas 3alan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, l och n, blir ordet 3alan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som allmänhet