Arabiska för dyka upp

Zahara
ﻇَﻬَﺮَ
dyka upp – dåtid han
yaZharu
ﻳَﻈﻬَﺮُ
dyka upp – nutid han

Det arabiska verbet för att dyka upp skrivs ﻇَﻬَﺮَ och uttalas Zahara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻈﻬَﺮُ och uttalas yaZharu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dyka upp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyka upp består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dyka upp

Alla bokstäver i dyka upp

ﻇَﻬَﺮَ
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
Za
Z
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dyka upp består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻇَﻬَﺮَ och uttalas Zahara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dyka upp

fa3ala blir Zahara

Vi har sett att det arabiska ordet för dyka upp skrivs ﻇَﻬَﺮَ och uttalas Zahara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är Z, h och r, blir ordet Zahara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dyka upp

Böjningsformer av dyka upp

dåtid
nutid
han
Zahara
ﻇَﻬَﺮَ
han - dåtid
yaZharu
ﻳَﻈﻬَﺮُ
han - nutid
hon
Zaharat
ﻇَﻬَﺮَﺕ
hon - dåtid
taZharu
ﺗَﻈﻬَﺮُ
hon - nutid
jag
Zahartu
ﻇَﻬَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aZharu
ﺃَﻇﻬَﺮُ
jag - nutid