Arabiska för avdelningschef, dean

3amiid
ﻋَﻤِﻴﺪ
avdelningschef, dean – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avdelningschef, dean uttalas 3amiid och skrivs ﻋَﻤِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avdelningschef, dean i:

3umadaa'
ﻋُﻤَﺪَﺍﺀ
avdelningschef, dean – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avdelningschef, dean

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avdelningschef, dean består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avdelningschef, dean

Alla bokstäver i avdelningschef, dean

ﻋَﻤِﻴﺪ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ayn
3
mim
m
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avdelningschef, dean består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻤِﻴﺪ och uttalas 3amiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avdelningschef, dean

fa3iil blir 3amiid

Vi har sett att det arabiska ordet för avdelningschef, dean skrivs ﻋَﻤِﻴﺪ och uttalas 3amiid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, m och d, blir ordet 3amiid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avdelningschef, dean