Arabiska för offentlighet

3alaaniyya
ﻋَﻠَﺎﻧِﻴَّﺔ
offentlighet – femininum singular

Det arabiska ordet för offentlighet uttalas 3alaaniyya och skrivs ﻋَﻠَﺎﻧِﻴَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet offentlighet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med offentlighet

Alla bokstäver i offentlighet

ﻋَﻠَﺎﻧِﻴَّﺔ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ayn
3
lam
l
alef
nun
n
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för offentlighet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﺎﻧِﻴَّﺔ och uttalas 3alaaniyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för offentlighet

fa3aal blir 3alaaniyya

Vi har sett att det arabiska ordet för offentlighet skrivs ﻋَﻠَﺎﻧِﻴَّﺔ och uttalas 3alaaniyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är 3, l och n, blir ordet 3alaaniyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som offentlighet