Arabiska för säker, tillitsfull

waathiq
ﻭَﺍﺛِﻖ
säker, tillitsfull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för säker, tillitsfull uttalas waathiq och skrivs ﻭَﺍﺛِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet säker, tillitsfull

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säker, tillitsfull består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, tha som skrivs och uttalas th och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säker, tillitsfull

Alla bokstäver i säker, tillitsfull

ﻭَﺍﺛِﻖ
ﺛـ
ـﻖ
 
ﺛـ
ـﻖ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
waw
w
alef
tha
th
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för säker, tillitsfull består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺛِﻖ och uttalas waathiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver