Arabiska för högljudd

mijhaaz
ﻣِﺠﻬَﺎﺯ
högljudd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för högljudd uttalas mijhaaz och skrivs ﻣِﺠﻬَﺎﺯ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet högljudd består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med högljudd

Alla bokstäver i högljudd

ﻣِﺠﻬَﺎﺯ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺰ
 
mim
m
jim
j
ha
h
alef
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för högljudd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺠﻬَﺎﺯ och uttalas mijhaaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för högljudd

mif3aal blir mijhaaz

Vi har sett att det arabiska ordet för högljudd skrivs ﻣِﺠﻬَﺎﺯ och uttalas mijhaaz. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är j, h och z, blir ordet mijhaaz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som högljudd