Arabiska för sändare

midhyaa3
ﻣِﺬﻳَﺎﻉ
sändare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sändare uttalas midhyaa3 och skrivs ﻣِﺬﻳَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sändare består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sändare

Alla bokstäver i sändare

ﻣِﺬﻳَﺎﻉ
ﻣـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺬ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
dhal
dh
ya
y
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sändare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺬﻳَﺎﻉ och uttalas midhyaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver