Arabiska för paddel, åra

miqdhaaf
ﻣِﻘﺬَﺍﻑ
paddel, åra – maskulinum singular

Det arabiska ordet för paddel, åra uttalas miqdhaaf och skrivs ﻣِﻘﺬَﺍﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns paddel, åra i:

maqaadhiif
ﻣَﻘَﺎﺫِﻳﻒ
paddel, åra – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet paddel, åra består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dhal som skrivs och uttalas dh och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med paddel, åra

Alla bokstäver i paddel, åra

ﻣِﻘﺬَﺍﻑ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺬ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
qaf
q
dhal
dh
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för paddel, åra består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﺬَﺍﻑ och uttalas miqdhaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver