Arabiska för avsluta, ge dödsstöt

'ajhaza
ﺃَﺟﻬَﺰَ
avsluta, ge dödsstöt – dåtid han
yujhizu
ﻳُﺠﻬِﺰُ
avsluta, ge dödsstöt – nutid han

Det arabiska verbet för att avsluta, ge dödsstöt skrivs ﺃَﺟﻬَﺰَ och uttalas 'ajhaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠﻬِﺰُ och uttalas yujhizu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsluta, ge dödsstöt består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsluta, ge dödsstöt

Alla bokstäver i avsluta, ge dödsstöt

ﺃَﺟﻬَﺰَ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺰ
 
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺰ
 
alif hamza
'
jim
j
ha
h
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för avsluta, ge dödsstöt består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺟﻬَﺰَ och uttalas 'ajhaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsluta, ge dödsstöt

'af3ala blir 'ajhaza

Vi har sett att det arabiska ordet för avsluta, ge dödsstöt skrivs ﺃَﺟﻬَﺰَ och uttalas 'ajhaza. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är j, h och z, blir ordet 'ajhaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsluta, ge dödsstöt

Böjningsformer av avsluta, ge dödsstöt

dåtid
nutid
han
'ajhaza
ﺃَﺟﻬَﺰَ
han - dåtid
yujhizu
ﻳُﺠﻬِﺰُ
han - nutid
hon
'ajhazat
ﺃَﺟﻬَﺰَﺕ
hon - dåtid
tujhizu
ﺗُﺠﻬِﺰُ
hon - nutid
jag
'ajhaztu
ﺃَﺟﻬَﺰﺕُ
jag - dåtid
'ujhizu
ﺃُﺟﻬِﺰُ
jag - nutid