Arabiska för färdigställa, utrusta

jahhaza
ﺟَﻬَّﺰَ
färdigställa, utrusta – dåtid han
yujahhizu
ﻳُﺠَﻬِّﺰُ
färdigställa, utrusta – nutid han

Det arabiska verbet för att färdigställa, utrusta skrivs ﺟَﻬَّﺰَ och uttalas jahhaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﻬِّﺰُ och uttalas yujahhizu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet färdigställa, utrusta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färdigställa, utrusta består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färdigställa, utrusta

Alla bokstäver i färdigställa, utrusta

ﺟَﻬَّﺰَ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺰ
 
jim
j
ha
h
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för färdigställa, utrusta består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﻬَّﺰَ och uttalas jahhaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färdigställa, utrusta

fa33ala blir jahhaza

Vi har sett att det arabiska ordet för färdigställa, utrusta skrivs ﺟَﻬَّﺰَ och uttalas jahhaza. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är j, h och z, blir ordet jahhaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färdigställa, utrusta

Böjningsformer av färdigställa, utrusta

dåtid
nutid
han
jahhaza
ﺟَﻬَّﺰَ
han - dåtid
yujahhizu
ﻳُﺠَﻬِّﺰُ
han - nutid
hon
jahhazat
ﺟَﻬَّﺰَﺕ
hon - dåtid
tujahhizu
ﺗُﺠَﻬِّﺰُ
hon - nutid
jag
jahhaztu
ﺟَﻬَّﺰﺕُ
jag - dåtid
'ujahhizu
ﺃُﺟَﻬِّﺰُ
jag - nutid