Arabiska för förbereda, göra sig klar

tajahhaza
ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
förbereda, göra sig klar – dåtid han
yatajahhazu
ﻳَﺘَﺠَﻬَّﺰُ
förbereda, göra sig klar – nutid han

Det arabiska verbet för att förbereda, göra sig klar skrivs ﺗَﺠَﻬَّﺰَ och uttalas tajahhaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺠَﻬَّﺰُ och uttalas yatajahhazu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbereda, göra sig klar består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbereda, göra sig klar

Alla bokstäver i förbereda, göra sig klar

ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺰ
 
ta
t
jim
j
ha
h
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för förbereda, göra sig klar består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﻬَّﺰَ och uttalas tajahhaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbereda, göra sig klar

tafa33ala blir tajahhaza

Vi har sett att det arabiska ordet för förbereda, göra sig klar skrivs ﺗَﺠَﻬَّﺰَ och uttalas tajahhaza. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är j, h och z, blir ordet tajahhaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbereda, göra sig klar

Böjningsformer av förbereda, göra sig klar

dåtid
nutid
han
tajahhaza
ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
han - dåtid
yatajahhazu
ﻳَﺘَﺠَﻬَّﺰُ
han - nutid
hon
tajahhazat
ﺗَﺠَﻬَّﺰَﺕ
hon - dåtid
tatajahhazu
ﺗَﺘَﺠَﻬَّﺰُ
hon - nutid
jag
tajahhaztu
ﺗَﺠَﻬَّﺰﺕُ
jag - dåtid
'atajahhazu
ﺃَﺗَﺠَﻬَّﺰُ
jag - nutid