Arabiska för utrustning

tajhiiz
ﺗَﺠﻬِﻴﺰ
utrustning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utrustning uttalas tajhiiz och skrivs ﺗَﺠﻬِﻴﺰ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns utrustning i:

tajhiizaat
ﺗَﺠﻬِﻴﺰَﺍﺕ
utrustning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet utrustning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utrustning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utrustning

Alla bokstäver i utrustning

ﺗَﺠﻬِﻴﺰ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺰ
 
ta
t
jim
j
ha
h
ya
y
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för utrustning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠﻬِﻴﺰ och uttalas tajhiiz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utrustning

taf3iil blir tajhiiz

Vi har sett att det arabiska ordet för utrustning skrivs ﺗَﺠﻬِﻴﺰ och uttalas tajhiiz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är j, h och z, blir ordet tajhiiz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utrustning