Arabiska för sond

misbaar
ﻣِﺴﺒَﺎﺭ
sond – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sond uttalas misbaar och skrivs ﻣِﺴﺒَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sond i:

masaabiir
ﻣَﺴَﺎﺑِﻴﺮ
sond – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sond består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sond

Alla bokstäver i sond

ﻣِﺴﺒَﺎﺭ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
beh
b
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sond består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺴﺒَﺎﺭ och uttalas misbaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sond

mif3aal blir misbaar

Vi har sett att det arabiska ordet för sond skrivs ﻣِﺴﺒَﺎﺭ och uttalas misbaar. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är s, b och r, blir ordet misbaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sond