Arabiska för hyresvärd

mu'ajjir
ﻣُﺆَﺟِّﺮ
hyresvärd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hyresvärd uttalas mu'ajjir och skrivs ﻣُﺆَﺟِّﺮ.

Förutom grundformen finns hyresvärd i:

mu'ajjira
ﻣُﺆَﺟِّﺮَﺓ
hyresvärd – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hyresvärd består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hyresvärd

Alla bokstäver i hyresvärd

ﻣُﺆَﺟِّﺮ
ﻣـ
ـﺆ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺆ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
mim
m
'
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hyresvärd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﺟِّﺮ och uttalas mu'ajjir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hyresvärd

mufa33il blir mu'ajjir

Vi har sett att det arabiska ordet för hyresvärd skrivs ﻣُﺆَﺟِّﺮ och uttalas mu'ajjir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är ', j och r, blir ordet mu'ajjir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hyresvärd