Arabiska för hyrning

isti'jaar
ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ
hyrning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hyrning uttalas isti'jaar och skrivs ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hyrning består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hyrning

Alla bokstäver i hyrning

ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺌـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺌـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
'
jim
j
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hyrning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺌـ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ och uttalas isti'jaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hyrning

istif3aal blir isti'jaar

Vi har sett att det arabiska ordet för hyrning skrivs ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ och uttalas isti'jaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är ', j och r, blir ordet isti'jaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hyrning