Arabiska för avgift

'ujra
ﺃُﺟﺮَﺓ
avgift – femininum singular

Det arabiska ordet för avgift uttalas 'ujra och skrivs ﺃُﺟﺮَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avgift består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avgift

Alla bokstäver i avgift

ﺃُﺟﺮَﺓ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺔ
 
alif hamza
'
jim
j
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avgift består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃُﺟﺮَﺓ och uttalas 'ujra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avgift

fu3la blir 'ujra

Vi har sett att det arabiska ordet för avgift skrivs ﺃُﺟﺮَﺓ och uttalas 'ujra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är ', j och r, blir ordet 'ujra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avgift