Arabiska för hyrd

musta'jar
ﻣُﺴﺘَﺄﺟَﺮ
hyrd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hyrd uttalas musta'jar och skrivs ﻣُﺴﺘَﺄﺟَﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hyrd består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hyrd

Alla bokstäver i hyrd

ﻣُﺴﺘَﺄﺟَﺮ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ta
t
alif hamza
'
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hyrd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺄﺟَﺮ och uttalas musta'jar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hyrd

mustaf3al blir musta'jar

Vi har sett att det arabiska ordet för hyrd skrivs ﻣُﺴﺘَﺄﺟَﺮ och uttalas musta'jar. Ordet följer mönstret passivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3al och ordets rotbokstäver är ', j och r, blir ordet musta'jar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hyrd