Arabiska för lön

'ajr
ﺃَﺟﺮ
lön – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lön uttalas 'ajr och skrivs ﺃَﺟﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lön i:

'ujuur
ﺃُﺟُﻮﺭ
lön – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lön består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lön

Alla bokstäver i lön

ﺃَﺟﺮ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
alif hamza
'
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lön består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺟﺮ och uttalas 'ajr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lön

fa3l blir 'ajr

Vi har sett att det arabiska ordet för lön skrivs ﺃَﺟﺮ och uttalas 'ajr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', j och r, blir ordet 'ajr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lön